Lean menedzsment bevezetése

Egy cég életében a Lean menedzsment bevezetése egy több lépcsős és több éves folyamat, mely nem csak az egyes Lean technikák bevezetését jelenti, hanem a meglévő szervezeti kultúrától függően kisebb vagy nagyobb mértékű kultúraváltást is.Egy cég életében a Lean menedzsment bevezetése egy több lépcsős és több éves folyamat, mely nem csak az egyes Lean technikák bevezetését jelenti, hanem a meglévő szervezeti kultúrától függően kisebb vagy nagyobb mértékű kultúraváltást is. Ez magával hozza a menedzsment rendszerek céltudatos átalakítását és a szükséges változások lekövetését. A sikeres bevezetéshez elkerülhetetlen a munkavállalók felkészítése a jövőben szükséges szakmai és személyes kompetenciák terén. A Lean bevezetése, mint látható nem egy új technológia bevezetése meghatározott időre, a Lean bevezetés egy olyan közös szervezeti tanulási folyamat, amely során a vállalat alkalmazottai a felső vezetőktől egészen a legalsóbb szintekig megismerik, megtapasztalják és a tapasztalatokból okulva beépítik a Lean alapelveket és módszereket a vállalat működésébe és a saját mindennapi munkájukba. Bevezetése, mint számos cég példája mutatja, lehetőséget biztosít a hosszú távú fejlődésre és verseny előnyökhöz jutathatja a vállalkozásokat. Előnyei, hogy jelentős mértékben fokozza a vállalat rugalmasságát, miközben egy olyan folyamatos veszteségcsökkentési kultúrát alakít ki, amelyben a szervezet minden egyes tagja részt vesz a veszteségek, problémák folyamatos kiküszöbölésében és problémák forrásánál történő megoldásában

Egy kis történelem
 
A Lean menedzsment a világhírű és a gyártó vállalatok között etalonnak tekintett Toyota vállalat gyártási és vállalat irányítási rendszerének legjobb gyakorlatait leíró filozófia és módszertan gyűjtő neve. A Lean filozófia lényegének megfogalmazása és elterjesztése két a Toyota gyakorlatait vizsgáló szakember Daniel Jones és James Womack munkájának köszönhető: A vállalatok régóta keresték a japán vállalatok és az ezek között is különösen sikeresnek mondható Toyota sikereinek a titkát. Ebben a témában számos könyv, esszé, újság cikk jelent meg. Ezek közül sok csak részeit, felszínes elemeit fogta meg a Toyota sikerek okának. A probléma abban rejlett, hogy általában eszközöket, módszereket, siker recepteket kerestek, amelyeket egy az egyben alkalmazva más vállalatok is hasonló sikereket érhetnek el. Daniel Jones és James Womack a „Lean Thinking” című könyvükben és az ennek a könyvnek megjelenését megalapozó kutatásukban azokat az alapelveket keresték, amely a Toyota gyártási rendszer működését leírják. A Lean menedzsment lényegét, 5 gyakorlatias alapelv megfogalmazásával sikerült összefoglalniuk, amelyek a Toyota vállalat piaci alkalmazkodásának, stratégiájának és rendszereinek kialakítása során tetten érhető.

Daniel Jones és James Womack a következő 5 Lean alapelvet fogalmazza meg
  1. Határozzuk meg, hogy melyek a hozzáadott értéket tartalmazó és nem tartalmazó tevékenységek a vevő szempontjából
  2. Azonosítsuk az összes, a termék vagy szolgáltatás előállítása szempontjából szükséges tevékenység láncolatát, az értékáramot és azonosítsuk a veszteségeket.
  3. Tegyük folytonossá, megszakítások, eltérítések, megállások nélkülivé az értékáramot
  4. Csak azt állítsuk elő, amit a vevő igényel, húzó rendszer kialakítása
  5. Folyamatosan törekedjünk a tökéletességre, a veszteségek folyamatos felderítésén és eltávolításán keresztül.
Ezeket az alapelveket alkalmazzák elsöprő sikerrel iparágtól függetlenül bármely szervezetnél jelenleg is a Lean bevezetések során.
 

Hírlevél feliratkozás:

Váltás teljes nézetre!
Az oldal tetejére!