N.E.W.S. Coaching alapú szervezetfejlesztés

A Navigáció egy kulcsfogalom a modellben. A gyorsan változó valóságban a Navigáció egy elengedhetetlen képesség a leghatékonyabb előre mutató út kiválasztására. Magunkat és a vállalatunkat kereszteződések egész során navigáljuk keresztül. Néhány kereszteződés fontos, néhány pedig kevésbé fontos kérdéseket rejt. A fontosabb kérdések esetében a hatékony választás a siker vagy a bukás kulcsa. A hatékony navigáció szükségessége úgy nő, mint ahogy növekszik a különböző választási lehetőségek száma, amelyekkel a mai világban szembesülünk. A hosszabb életút, a nagyobb fokú mobilitás – ezek is fokozzák az igényt a sokkal hatékonyabb döntési folyamatokhoz és a választáshoz.

Amikor egy opciót választunk vagy megváltoztatjuk a stratégiát, akkor életünk, karrierünk vagy a szervezetünk jövőjének egy újabb útszakaszát hozzuk létre.


Ahogy döntéseinkkel és választásainkkal irányítunk, gyakran elakadunk, és akkor ismételten navigálnunk kell.


A Modell egy strukturált, szisztematikus iránytűt kínál az egyéneknek, csoportoknak és szervezeteknek a navigációhoz.


Jobb választásokat tesz lehetővé, emeli a hatékonyság szintjét, segít a sarokba szoruláskor a kiút megtalálásában, az egyén, valamint a szervezet céljainak jobb beteljesülésében és az együttműködésben.

  • Personal Leadership: egy rendkívül hatásos csoportos coaching folyamat, amely a résztvevők számára a saját fejlődésük érdekében a karrierjük irányítását, motivációjuk növelését, az akadályok leküzdését, illetve a jobb eredményekért történő tervezést és kivitelezést teszi lehetővé. A program a Modellen alapszik, melyre több másik program épül.
  • Team Navigáció: a különböző irányok összehangolásáról szól, melynek célja egy olajozottan működő csapat létrehozása
  • Szervezeti Navigáció: szervezeti változások esetén nyújt támogatást, biztosítva, hogy a menedzsment minden tagja elköteleződjön a választott irány és az elfogadott kivitelezési stratégia mellett.


A teljes Brossúrát, melyben megtalálhatóak a programok leírásai, letöltheti innen:http://newscoaching.hu/wp-content/uploads/2013/07/NEWS-Brossura.pdf


Díjmentes konzultációs lehetőséget biztosítok, mely során segítek beazonosítani, megfogalmazni a legfontosabb fejlesztési célokat, területeket, majd összeállítani cége valós szükségleteihez tökéletesen illeszkedő fejlesztési folyamatot.

Váltás teljes nézetre!
Az oldal tetejére!