ÉTA teszt

Az érzelmekkel kapcsolatos információk hasznosításának és alkalmazásának képessége az érzelmi intelligencia egyik központi összetevője.

Az érzelmi tapasztalatok alkalmazásának képességét vizsgáló teszt azt ellenőrzi, hogy a személy mennyire jártas az érzelmek nyújtotta információk alkalmazásában, mennyire eredményes annak megítélésében, hogy megnyilvánulásai (mozgása, gesztusai, testtartása, arckifejezése) alapján a másik személy milyen állapotban lehet, és ennek függvényében milyen magatartás várható tőle.

A teszt az érzelmi műveltség mérésére is szolgál, azaz hogy a személy milyen árnyaltan képes kifejezésre juttatni és megfogalmazni érzéseit, és mennyire differenciáltan képes felfogni különböző közlések, szimbólumok, irodalmi szövegek, művészeti alkotások, társas helyzetek érzelmi üzenetét

Váltás teljes nézetre!
Az oldal tetejére!