SEMIQ teszt

A társas és érzelmi intelligencia jelentőségét egyre inkább felismerik a vállalatok. Elsősorban Goleman munkásságának köszönhetően ma már köztudott, hogy a munkahelyi eredményességet alapvetően befolyásolja az érzelmi intelligencia szintje. Jó hír, hogy az EQ – az IQ-val ellentétben – sikeresen fejleszthető, azonban ehhez is először tudnunk kell, „hol tartunk most”.

A SEMIQ-ban rajzokra reagálva kell választani a felkínált válaszlehetőségek közül. Az érzelmi intelligencia vizsgált összetevői megvilágítják, hogy a személy hol helyezhető el az optimizmus–pesszimizmus tengelyen, mennyire tűri az akadályoztatást, hogyan reagál a kudarcokra, milyen csapatjátékos, empatikus-e, képes-e leleményesen és önállóan megoldani a problémákat, mennyire tudja indulatait fékezni stb.


Skálák:

  • Szenzitivitás
  • Akaratgyengeség és indulatkontroll-hiány
  • Emocionális inkompetencia
  • Empátiahiány és önzésre való hajlam
  • Társas inkompetencia
  • Konstruktív megküzdés
  • Menekülő-támaszváró magatartás
  • Támadó magatartás
  • Önregulációs képesség
  • Önbüntetésre való hajlam
Váltás teljes nézetre!
Az oldal tetejére!